Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni jest instytucją kulturową Preszowskiego Kraju. Zajmuje się ekspozycją Zamku Lubovňa (Lubowla) i skansenem znajdującym się pod Zamkiem. Muzeum z siedzibą w północnospiskim mieście Stará Ľubovňa (Stara Lubownia) zostało założone w 1956 roku. Ostatnio znalazło się w pierwszej dziesiątce najliczniej odwiedzanych muzeów na Słowacji.

Zamek Ľubovňa (Lubownia)
Zamek lubowniański został zbudowany na końcu XIII wieku. W dzieje tej warowni w późniejszych okresach historycznych wpisali się członkowie znamienitych rodów szlacheckich, węgierskich i polskich (Drugethowie, Kmitowie, Lubomirscy, Raiszowie, Zamoyscy). Przez ponad 350 lat zamek był siedzibą polskich administratorów zastawionej części Spisza (1412–1769) – Starostów Spiskich. Zaszczycali go swoimi odwiedzinami królowie węgierscy i polscy węgierska królowa Maria, Zygmunt Luksemburczyk, Władysław II. Jagiełło, Jan Olbracht, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski. W latach 1655–1661 na zamku były przechowywane polskie klejnoty koronacyjne. Dzisiaj jest zamek jedynym miejscem, gdzie można zobaczyć repliki tych klejnotów. W 1768 z więzieniem zamkowym zaznajomił się znany awanturnik, Maurycy Beniowski, póżniejszy Król Madagaskaru. Obszerne ekspozycje poświęcono historii zamku, życiu na zamku, jak również ostatnim prywatnym właścicielom zamku, Zamoyskim. Rok 2019 w muzeum poświęcono kobietam zamku i na zamku. Przygotowana będzie wystawa La femme fatale Zamku Lubovňa (Lubowla) prezentująca kobiety, trochę również pisały historię Zamku Ľubovňa (Lubowla).

Muzeum architektury drewnianej – skansen pod Zamkiem Ľubovňa (Lubowla)
Skansen przybliża turystom życie na wsi w okolicy miasta Stará Ľubovňa. Niezwykle wartościowym zabytkiem w skansenie jest drewniana cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła z 1833 roku przewieziona z wioski Matysova. Obok drewnianych domów mieszkalnych, szkoły i gajówki, na terenie skansenu znajdują się też budynki gospodarskie (stajnie, stodoły, spichlerze) i relikty techniki (zrębowa kuźnia, młyn i warsztat stolarski). W ostatnich latach dopełniono nowe budynki. Domki w skansenie wyposażono według tradycji religijnych i rodzinnych (urodzenie dziecka, śmierć, Boże Narodzenie, Wielkanoc itd.). W sezonie letnim są zawsze w skansenie przygotowywane programy dotyczące nie tylko prezentacji folkloru, ale też różne warsztaty pokazujące życie na wiosce w przeszłości.