Muzeum Powstań Śląskich to nie tylko stała ekspozycja z historyczną narracją o Powstaniach Śląskich i plebiscycie, jakże ważnych wydarzeniach w historii Śląska, których skutki do dziś odczuwamy. Prowadzona w sposób niezwykle ciekawy multimedialna narracja z wieloma eksponatami z tamtych czasów (unikatowa kolekcja plakatów i wydawnictw propagandowych zachęcających do udziału w plebiscycie w 1921 r., czy też broń używana przez Powstańców oraz inne dokumenty, odznaczenia itp.) zachęca nie tylko do zwiedzania i zapoznania się z tematyką, ale też do otwarcia się i proponowania, zwłaszcza osobom  młodym, różnych aktywności, poprzez które edukacja sprzyja rozwojowi i uspołecznieniu, poszerza horyzonty i jest płaszczyzną spotkań, wymiany opinii, rozwija zainteresowania, pozwala też dobrze zagospodarować czas wolny. Podjęte działania sprzyjające edukacji oraz duże zainteresowanie ze strony odbiorców pokazują, że jest to właściwy kierunek swoistej mody na muzea,  a przez to również identyfikacja z historią regionu i ważnymi wydarzeniami, jakimi były trzy Powstania Śląskie i plebiscyt.

Oferta edukacyjna i kulturalna obejmuje:

  • Lekcje muzealne dla uczniów wszystkich typów szkół, dostosowane do wieku i percepcji uczestników, organizowane w ramach zajęć szkolnych:

– Walka o polski Śląsk 1919-1921

– Życie codzienne w śląskich miastach na początku XX w.

– Gewery i handgranaty, czyli o wyposażeniu Powstańców Śląskich słów kilka…

– Propaganda w okresie plebiscytu.

  • Urodziny tematyczne dla dzieci w wieku od 6 lat:

Zwiedzanie z Frankiem – Kakauszale w Muzeum – Tramwajem przez Śląsk

  • Warsztaty edukacyjne podczas uroczystości patriotycznych oraz obchodów kolejnych rocznic Powstań Śląskich (Majowe Świętowanie, Śląskie Fajrowanie Powstańcze) przybliżające klimat tamtych czasów, np. wypisywanie przepustek granicznych i kart mobilizacyjnych, pokaz czyszczenia, składania i ekspozycję broni, prezentacja szpitalu polowego, pokaz i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy, musztry, szycie opaski, łatanie dziury i przyszywanie guzików na czas, robienie i strzelanie ze szlojdra i wiele innych gier i zabaw z dawnych śląskich podwórek).
  • Ferie z historią i wakacyjne aktywności.

Wszelkie szczegóły: www.muzeumpowstanslaskich.pl